Διδάσκων

Δημιουργία εξ αποστάσεως διάλεξης

Φοιτητής

Συμμετοχής σε εξ αποστάσεως διάλεξη

Διδάσκων

Σενάρια εξ αποστάσεως εξετάσεων

Φοιτητής

Οδικός Χάρτης Διεξαγωγής των Εξ Αποστάσεως Εξετάσεων