Για να συμμετάσχετε σε μια διάλεξη εξ αποστάσεως με την χρήση του Skype for Business ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1 Αρχικά κατεβάστε την εφαρμογή από το Google Play

2 Στην συνέχεια πατήστε το Link που έχετε λάβει από τον Διδάσκοντα σας της μορφής https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/ΧΧΧ/ΥΥΥΥΥΥ

3 Δώστε τα κατάλληλα δικαιώματα στην εφαρμογή ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στις φωτογραφίες, στην κάμερα, το μικρόφωνο κτλ

4 Αν έχετε εγκαταστήσει άλλο app του Office στο κινητό σας και το έχετε ενεργοποιήσει μέσω του Upnet ID θα σας συνδέσει αυτόματα στην εφαρμογή. Εναλλακτικά επιλέξτε σύνδεση με άλλο λογαριασμό.

5 Εισάγετε το username που έχετε στο Upnet ID σας με το επίθεμα @upatras.gr

6 Στο επόμενο πεδίο περάστε ένα τηλέφωνο και στην συνέχεια επιλέξτε “Χωρίς Ήχο


(Σε περίπτωση που χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το μικρόφωνο σας για κάποια ερώτηση θα πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε την κάμερα σας και στην συνέχεια σας δίνετε η δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε και το μικρόφωνο σας.)

7 Η σύνδεσή σας έχει ολοκληρωθεί.