Σενάριο VI : Γραπτή εξέταση με το εργαλείο Ασκήσεις του Eclass και ταυτόχρονη επιτήρηση μέσω του Skype for Business

Κατάλληλο για : Γραπτή Εξέταση σε μικρές ομάδες
Απαιτούμενα εργαλεία : Eclass και SFB

Περιγραφή

Το προτεινόμενο σενάριο είναι κατάλληλο για γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αλλά και συνδυασμό με θέματα ανάπτυξης. Υποστηρίζει τράπεζα θεμάτων αλλά και εμφάνιση των ερωτήσεων σε καρτέλες ώστε να περιορίσει φαινόμενα αντιγραφής. Ορίζεται χρόνος εξέτασης και το σύστημα κλείνει μετά το πέρας του. Δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι ο χρήστης που εξετάζεται είναι όντως αυτός που πρέπει ακόμα και αν υποστηρίζει οπτική επαφή. Επίσης ξεχωριστού  απαιτεί και μεγάλο ανθρώπινο δυναμικό να είναι διαθέσιμο κατά την διάρκεια της εξέτασης καθώς οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να χωριστούν σε τμήματα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι ο εξεταζόμενος δεν χρησιμοποιεί μηχανές αναζήτησης ή εξωτερικές πηγές (βιβλία, σημειώσεις, τηλέφωνα) για την εξέταση αλλά αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με σφικτό χρονικό όριο αλλά και κατάλληλη επιλογή ερωτήσεων.

Διαδικασία Εξέτασης

1Συνδεθείτε στο eclass με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό και επιλέξτε το μάθημα για το οποίο θέλετε να ορίσετε γραπτή εξέταση. Αν το εργαλείο δεν υπάρχει στα ενεργά εργαλεία του μαθήματος σας θα πρέπει να το ενεργοποιήσετε. Από το μενού αριστερά επιλέξτε διαχείριση μαθήματος –> Εργαλεία

2 Στη συνέχεια, επιλέξτε το εργαλείο Ασκήσεις και με το βελάκι “περάστε” το στη στήλη με τα Ενεργά Εργαλεία και πατήστε Υποβολή.

3Αφού ενεργοποιήσετε το εργαλείο, ανοίξτε τα ενεργά εργαλεία και επιλέξτε το. Στη συνέχεια πάνω δεξιά επιλέξτε το κουμπί Νέα Άσκηση, για να ξεκινήσετε την διαδικασία.

4Στο νέο παράθυρο συμπληρώστε τις γενικές πληροφορίες της άσκησης (Όνομα, Περιγραφή, Τύπος, Ημερομηνία έναρξης / Λήξης κ.α.) Είναι σημαντικό να ορίσετε χρόνο έναρξης και λήξης, διαφορετικά οι χρήστες θα μπορούν να μπουν όποτε θέλουν και να απαντήσουν.

Καλές πρακτικές

Για την περίπτωση των εξετάσεων σας προτείνουμε:

 1. Στον Τύπο των Ασκήσεων να επιλέξετε «Μία ερώτηση ανά σελίδα(στη σειρά)», ώστε να μην φαίνονται όλες οι ερωτήσεις από την αρχή, αλλά μόνο η πρώτη ερώτηση μέχρι να απαντηθεί και να προχωρήσει ο εκπαιδευόμενος στην επόμενη κοκ.
 2. Να μπει σχετικά αυστηρός χρονικός περιορισμός.
 3. Επιτρεπόμενες επαναλήψεις: 1
 4. Να ενεργοποιήσετε τις Τυχαίες Ερωτήσεις
 5. Να επιλέξετε Απόκρυψη τόσο των Απαντήσεων, όσο και της Βαθμολογίας μετά το τέλος της άσκησης.

5 Όταν ολοκληρώσετε τις γενικές ρυθμίσεις της εξέτασης, θα οδηγηθείτε στην παρακάτω οθόνη, όπου μπορείτε να ξεκινήσετε να εισάγετε ερωτήσεις. Επιλέξετε Νέα Ερώτηση.

6Εκεί, θα πρέπει να ορίσετε την Ερώτηση και τον τύπο της ερώτησης που επιθυμείτε και να πατήσετε Εντάξει.

7Στη συνέχεια, δίνετε τις πιθανές απαντήσεις και αριστερά, σημειώνετε ποια ή ποιες είναι η σωστή/ες καθώς και τη βαθμολογία που θέλετε να έχει η κάθε απάντηση. Μπορείτε να προσθέσετε πιθανές απαντήσεις με το κουμπί +απαντ. Όταν προσθέσετε όλες τις πιθανές απαντήσεις πατήστε το κουμπί Δημιουργία για να αποθηκευτεί η ερώτηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην ξεχνάτε ό,τι και ερώτηση να επιλέξετε, να βάζετε βαθμολογία στην κάθε απάντηση, αλλιώς δεν θα θεωρείτε σωστή από το σύστημα και δεν θα προσμετράτε στον τελικό βαθμό.

8Αφού αποθηκεύσετε κάθε ερώτηση, επιστρέφετε στην προηγούμενη σελίδα αυτόματα όπου στο κάτω μέρος εμφανίζεται το σύνολο των ερωτήσεων που έχετε ως τώρα.

 • Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των ερωτήσεων από τα βελάκια δεξιά.
 • Μπορείτε να διαγράψετε μία ερώτηση από το γρανάζι δεξιά.

Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το κουμπί επάνω δεξιά Επιστροφή για να δείτε το σύνολο των Ασκήσεων που έχετε δημιουργήσει.

Μια άλλη πρακτική είναι με δημιουργία τράπεζας θεμάτων. Από το κεντρικό μενού του εργαλείου Ασκήσεις επιλέξτε πάνω δεξιά το κουμπί Τράπεζα Θεμάτων ώστε να περάσετε εκεί όλες σας τις ερωτήσεις όπως είδαμε στα βήματα 7 &8. Στη συνέχεια Δημιουργήστε τις ασκήσεις σας και αντλήστε  ξεχωριστές ερωτήσεις από την τράπεζα θεμάτων για κάθε άσκηση.

9Αφού αποθηκεύσετε κάθε ερώτηση, επιστρέφετε στην προηγούμενη σελίδα αυτόματα όπου στο κάτω μέρος εμφανίζεται το σύνολο των ερωτήσεων που έχετε ως τώρα.

 • Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των ερωτήσεων από τα βελάκια δεξιά.
 • Μπορείτε να διαγράψετε μία ερώτηση από το γρανάζι δεξιά.

Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το κουμπί επάνω δεξιά Επιστροφή.

10Μετά το τέλος της εξέτασης μπορείτε στην ίδια σελίδα:
a.  με το κουμπί Εμφάνιση να δείτε τα άτομα που απάντησαν και τα Αποτελέσματα τους
b. με το κουμπί Εξαγωγή να εξάγετε τα αποτελέσματα σε CSV αρχείο για επεξεργασία σε excel.

Επιτήρηση

Για την επιτήρηση του μαθήματος θα χρησιμοποιηθεί το εργαλείο Skype for Business. Οι Φοιτητές θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι στο SFB και να έχουν ενεργή την κάμερα και το μικρόφωνο τους, καθόλη την διάρκεια της εξέτασης. Ο επιτηρητής μπορεί να παρακολουθεί μέχρι 5 άτομα στην οθόνη του. Ο επιτηρητής μπορεί να ζητήσει σε κάθε στιγμή της διαδικασίας να ανοίξει η κάμερα του φοιτητή (εάν δεν είναι ήδη ανοικτή) και να επιδειχθεί η φοιτητική του ταυτότητα.

Η επιτήρηση μπορεί να γίνει με την χρήση της ίδιας τεχνικής που αναφέρθηκε και στην προφορική εξέταση. https://sfb.sites.upnet.gr/exams/group-sfb-exams/ και https://sfb.sites.upnet.gr/exams/sfb-sg-exams/

Πλεονεκτήματα

 • Οι χρήστες είναι εξοικειωμένοι και με τις δυο πλατφόρμες eclass και sfb.
 • Μπορεί να γίνει συνδυασμός ερωτήσεων (πολλαπλής επιλογής, ανάπτυξης κ.α.) σε κάθε εξέταση.
 • Μπορεί να δοθεί βαρύτητα σε κάθε ερώτηση.
 • Υπάρχει δυνατότητα να εμφανίζονται με τυχαία σειρά οι ερωτήσεις στους εξεταζόμενους ώστε να μην είναι εύκολη η αντιγραφή. (πχ το θέμα 2 δεν θα είναι ίδιο σε όλους)
 • Υπάρχει δυνατότητα διαχωρισμών των εξεταζόμενων φοιτητών σε ομάδες και άρα διαφορετικά θέματα σε κάθε ομάδα. Κάθε ομάδα μπορεί να έχει ξεχωριστό δωμάτιο στην Εφαρμογή Skype for Business.
 • Υπάρχει δυνατότητα οι ερωτήσεις να εμφανίζονται σε πολλές σελίδες πράγμα που βοηθάει στην αποτροπή της αντιγραφής.
 • Υπάρχει δυνατότητα χρονικού περιορισμού της εξέτασης.
 • Υπάρχει οπτικοακουστική επαφή με τους εξεταζόμενους φοιτητές.
 • Ο επιτηρητής μπορεί να ελέγχει ανά πάσα στιγμή αν κάποιος απενεργοποίησε την κάμερα η το μικρόφωνο του και να κάνει σχετικές συστάσεις.

Μειονεκτήματα

 • Παρ’ όλο που οι κωδικοί είναι προσωπικοί για τον κάθε φοιτητή αλλά και υπάρχει οπτική επαφή μαζί του.
 1. δεν μπορούμε να αποτρέψουμε το ενδεχόμενο να δώσει κάποιος τους κωδικούς του σε άλλο άτομο για να γράψει αντ’ αυτού.
 2. μπορεί να συνυπάρχουν περισσότερα του ενός άτομα στον ίδιο χώρο, πχ μπορεί να συνδεθεί άτομο με δεύτερη οθόνη με ποντίκι και πληκτρολόγιο στον υπολογιστή του εξεταζόμενου φοιτητή σε σημείο που δεν τον πιάνει η κάμερα.
 3. ή ακόμη και να μπορεί να γίνει αναζήτηση στον παγκόσμιο ιστό, παράλληλα με την εξέταση.
 • Το σενάριο είναι αρκετά πολύπλοκο και απαιτεί συγχρονισμό τόσο των επιτηρητών όσο και των φοιτητών.
 • Απαιτούνται πάρα πολλοί επιτηρητές για μαθήματα με μεγάλα ακροατήρια.
 • Ο φοιτητής μπορεί να επικαλεστεί δυσλειτουργία στον υπολογιστή του (ρεύμα,δίκτυο,κάμερα) ανά πάσα στιγμή.
 • Με τα ανοιχτά μικρόφωνα μπορεί να υπάρχουν εξωτερικοί θόρυβοι στον χώρο που βρίσκετε ένας φοιτητής της εικονικής τάξης, πράγμα που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στους άλλους φοιτητές.
Το παραπάνω σενάριο εξέτασης αποτελεί πρόταση της ομάδας υποστήριξης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Τμήματος Δικτύων, και σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτικό για τους διδάσκοντες.