Β.Αξιολόγηση με γραπτές εργασίες.

Αξιολόγηση με γραπτές εργασίες.

Περιγραφή Σεναρίου Β. Αξιολόγηση με γραπτές εργασίες Το σενάριο αυτό μπορεί να υλοποιηθεί μέσω εργασιών που έχουν δοθεί κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (και περιλαμβάνουν ασκήσεις, παραδοτέα, ανάπτυξη δεξιοτήτων, κ.λπ.) ή με θέμα εργασίας που ανακοινώνεται την ημέρα της εξέτασης (take home assignment) και δίνεται περιορισμένο αλλά εύλογο χρονικό διάστημα [...]

20 May, 2020|