Γραπτή εξέταση

Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις κλειστού τύπου και ανάπτυξης για μεγάλα ακροατήρια

Σενάριο V : Γραπτή εξέταση με το εργαλείο Ασκήσεις του Eclass Κατάλληλο για : Γραπτή Εξέταση Απαιτούμενα εργαλεία : Eclass Περιγραφή Το προτεινόμενο σενάριο είναι κατάλληλο για γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αλλά και συνδυασμό με θέματα ανάπτυξης. [...]

21 May, 2020|

Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις ανάπτυξης και έλεγχο λογοκλοπής για μεγάλα ακροατήρια

Σενάριο VI : Γραπτή εξέταση με το εργαλείο Εργασίες του Eclass Κατάλληλο για : Γραπτή Εξέταση με ανοιχτές σημειώσεις Απαιτούμενα εργαλεία : Eclass Περιγραφή Το προτεινόμενο σενάριο είναι κατάλληλο για μεγάλα ακροατήρια και για γραπτή εξέταση με ανοιχτές σημειώσεις. [...]

21 May, 2020|