Α.Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση με χρήση τηλεδιάσκεψης.

Προφορική εξ αποστάσεων εξέταση σε μικρές ομάδες μέχρι 9 άτομα

Σενάριο ΙΙΙ : Προφορική εξ αποστάσεων εξέταση σε μικρές ομάδες Κατάλληλο για : Προφορική εξέταση μέχρι 9 άτομα Απαιτούμενα εργαλεία : MS Teams Περιγραφή Το συγκεκριμένο σενάριο είναι κατάλληλο για προφορική εξέταση σε μικρές ομάδες. Παρουσιάζει μεγάλη ευκολία καθώς [...]

21 May, 2020|

Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση σε ομάδες μέχρι 40 άτομα

Σενάριο ΙΙ : Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση σε ομάδες Κατάλληλο για : Προφορική εξέταση μέχρι 40 άτομα Απαιτούμενα εργαλεία : SFB Περιγραφή Το προτεινόμενο σενάριο έχει το πλεονέκτημα ότι χρησιμοποιεί για την εξέταση το εργαλείο Skype For Business που [...]

21 May, 2020|

Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση σε ομάδες μέχρι 5 άτομα

Σενάριο Ι : Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση σε μικρές ομάδες Κατάλληλο για : Προφορική εξέταση μέχρι 5 άτομα Απαιτούμενα εργαλεία : SFB Περιγραφή Το προτεινόμενο σενάριο έχει το πλεονέκτημα ότι χρησιμοποιεί για την εξέταση το εργαλείο Skype For Business [...]

21 May, 2020|

Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση με χρήση τηλεδιάσκεψης.

Περιγραφή Σεναρίου A. Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση με χρήση τηλεδιάσκεψης Το σενάριο αυτό προκρίνεται για μαθήματα επιλογής με σχετικά μικρά ακροατήρια (>40 άτομα). Η προφορική εξέταση γίνεται μέσω SfB ή MS Teams ή άλλου εργαλείου τηλεδιάσκεψης (με επίδειξη ταυτότητας και διαρκώς ανοικτή κάμερα του εξεταζόμενου). Για καλύτερο έλεγχο ταυτοπροσωπίας, ο [...]

20 May, 2020|