Α+Β.Συνδυασμός αξιολόγησης με γραπτές εργασίες με προφορική εξέταση με χρήση τηλεδιάσκεψης.

Προφορική εξ αποστάσεων εξέταση σε μικρές ομάδες μέχρι 9 άτομα

Σενάριο ΙΙΙ : Προφορική εξ αποστάσεων εξέταση σε μικρές ομάδες Κατάλληλο για : Προφορική εξέταση μέχρι 9 άτομα Απαιτούμενα εργαλεία : MS Teams Περιγραφή Το συγκεκριμένο σενάριο είναι κατάλληλο για προφορική εξέταση σε μικρές ομάδες. Παρουσιάζει μεγάλη ευκολία καθώς [...]

21 May, 2020|

Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση σε ομάδες μέχρι 5 άτομα

Σενάριο Ι : Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση σε μικρές ομάδες Κατάλληλο για : Προφορική εξέταση μέχρι 5 άτομα Απαιτούμενα εργαλεία : SFB Περιγραφή Το προτεινόμενο σενάριο έχει το πλεονέκτημα ότι χρησιμοποιεί για την εξέταση το εργαλείο Skype For Business [...]

21 May, 2020|

Συνδυασμός αξιολόγηση με γραπτές εργασίες με προφορική εξ αποστάσεως εξέταση

Περιγραφή Σεναρίου A+B. Συνδυασμός αξιολόγηση με γραπτές εργασίες με προφορική εξ αποστάσεως εξέταση Το σενάριο αυτό συνδυάζει την αξιολόγηση με κατάθεση γραπτής εργασίας με παράλληλη προφορική παρουσίαση της και εξέταση με χρήση τηλεδιάσκεψης. Οι εργασίες μπορούν να έχουν δοθεί κατά την διάρκεια του εξαμήνου ή να οριστεί θέμα εργασίας που [...]

20 May, 2020|