1Συνδεθείτε στην ιστοσελίδα https://sched.lync.com και πληκτρολογήστε το email σας της μορφής (username@upatras.gr). Προσοχή θέλει ολόκληρο το email μαζί με το @upatras.gr ακόμα και για τους χρήστες που έχουν @upnet.gr email

2Η σελίδα σας ανακατευθύνει στην κεντρική σελίδα ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης του Παν. Πατρών όπου και εισάγετε τα στοιχεία του Upnet ID σας.

3Στην επόμενη οθόνη επιλέξετε το μπλέ βέλος δίπλα απο το “Νέα διάλεξη/New Meeting”

4Επιλέξτε απο αριστερά την διάσκεψη που θέλετε να επεξεργαστείτε και στην συνέχεια επιλέξτε το πλήκτρο Επεξεργασία.