Προτεινόμενες ρυθμίσεις για δημιουργία μαθήματος στο exams

Κατάλληλο για : Γραπτή Εξέταση
Απαιτούμενα εργαλεία : Eclass

Διαδικασία

1Αφού συνδεθείτε στην πλατφόρμα επιλέξτε πάνω δεξιά το κουμπί δημιουργία μαθήματος

2Στην συνέχεια στην φόρμα που εμφανίζετε συμπληρώστε τις ρυθμίσεις όπως φαίνονται στην παρακάτω εικόνα.

Ο παρακάτω οδηγός αποτελεί πρόταση της ομάδας υποστήριξης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Τμήματος Δικτύων, και σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτικό για τους διδάσκοντες.