Σενάριο VI : Απαλλακτικές Εργασίες με το εργαλείο Εργασίες του Eclass

Κατάλληλο για : Εξέταση με χρήση απαλλακτικών εργασιών
Απαιτούμενα εργαλεία : Eclass

Περιγραφή

Η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε κατά τη διάρκεια του εξαμήνου είτε ως τελικός τρόπος αξιολόγησης. Χρησιμοποιείται το εργαλείο “Εργασίες” του exams.eclass. Καθορίζεται αυστηρά η μορφή του παραδοτέου, η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης, το μέγεθος (αριθμός λέξεων/ σελίδων), είδος αρχείου, τρόπος αναφοράς στη βιβλιογραφία, κριτήρια αξιολόγησης, κλπ. Θα πρέπει να αποφεύγεται η κατάθεση σκαναρισμένων εγγράφων (εικόνας) ώστε να μπορεί να γίνει έλεγχος λογοκλοπής. Η μέθοδος αυτή επιτρέπει σύνθεση των γνώσεων που αποκτήθηκαν και ενθαρρύνει την παραγωγή προσωπικού λόγου, ενθαρρύνει τη χρήση βιβλιογραφίας, ενώ μειώνει το άγχος, καθώς δεν υπάρχει πίεση χρόνου. Παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου λογοκλοπής μέσω Turnitin. Μειονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι δεν διασφαλίζεται ότι η εργασία εκπονήθηκε από τον ίδιο τον εξεταζόμενο. Συνεπώς για την διασφάλιση του αδιάβλητου της εξέτασης προτείνεται να δημιουργηθεί κατάλογος θεμάτων εργασιών από τον οποίο οι φοιτητές θα επιλέγουν το θέμα που θα αναπτύξουν και συστήνεται η μέθοδος αυτή να συνδυαστεί με προφορική εξέταση (σενάριο Α).

Διαδικασία Εξέτασης

1Η κατάθεση των απαλλακτικών εργασιών θα γίνει μέσω του εργαλείου Εργασίες στο eclass. Για να το ενεργοποιήσετε από το μενού αριστερά επιλέξτε διαχείριση μαθήματος –> Εργαλεία. Στη συνέχεια, επιλέξτε το εργαλείο Εργασίες και με το βελάκι “περάστε” το στη στήλη με τα Ενεργά Εργαλεία και πατήστε Υποβολή.

2Αφού ενεργοποιήσετε το εργαλείο, ανοίξτε τα ενεργά εργαλεία και επιλέξτε το. Στη συνέχεια πάνω δεξιά επιλέξτε το κουμπί Δημιουργία εργασίας, για να ξεκινήσετε την διαδικασία.

3Στην φόρμα που εμφανίζετε συμπληρώστε τα πεδία που απαιτούνται. Συνιστάτε να ορίσετε τους φοιτητές που θα συμμετέχουν στην εξέταση στο eclass.

4Συνιστάτε στο πεδίο Τύπος Εργασίας να επιλέξτε TurnItIn έτσι ώστε οι “εργασίες” που θα υποβληθούν να περάσουν από έλεγχο λογοκλοπής.

5Όταν οι φοιτητές σας θα υποβάλουν τις απαντήσεις τους,
θα εμφανιστεί ένα ποσοστό στο πεδίο Similarity.

6Πατώντας πάνω στο ποσοστό θα σας εμφανίσει τις πηγές από τις οποίες οι φοιτητής “αντέγραψε” τις απαντήσεις του. Αν δείτε την ένδειξη “Submitted to University of Patras Student Paper” μπορείτε να δείτε το γραπτό με το οποίο υπάρχουν ομοιότητες.

Το παραπάνω σενάριο εξέτασης αποτελεί πρόταση της ομάδας υποστήριξης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Τμήματος Δικτύων, και σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτικό για τους διδάσκοντες.