Σενάριο ΙΙ : Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση σε ομάδες

Κατάλληλο για : Προφορική εξέταση μέχρι 40 άτομα
Απαιτούμενα εργαλεία : SFB

Περιγραφή

Το προτεινόμενο σενάριο έχει το πλεονέκτημα ότι χρησιμοποιεί για την εξέταση το εργαλείο Skype For Business που χρησιμοποιήθηκε στις περισσότερες περιπτώσεις και για την διεξαγωγή των εξ αποστάσεως μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Έχει την αδυναμία ότι πρέπει να δημιουργηθούν ξεχωριστά link για κάθε εξεταζόμενη ομάδα φοιτητών καθώς και ότι πρέπει να περαστούν χειροκίνητα όλα τα emails των φοιτητών σε κάθε εικονικό δωμάτιο. Είναι ιδανικό για ομαδικές προφορικές εξετάσεις μέχρι 30-40 ατόμων. Υπάρχουν σοβαρές αδυναμίες με τις αποσυνδέσεις που παρουσιάζονται συχνά πυκνά στην πλατφόρμα, πράγμα που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην εξεταστική διαδικασία.

Δημιουργία Link

Συνδεθείτε στην ιστοσελίδα https://sched.lync.com με τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού. Στη φόρμα δημιουργίας διάσκεψης συμπληρώστε τα στοιχεία όπως φαίνονται στην παρακάτω εικόνα. Προσοχή! σε σχέση με τη συνήθη δημιουργία Link για εξ αποστάσεως μαθήματα εδώ θα πρέπει να επιλέξετε άτομα που προσκαλώ από την εταιρία μου και να συμπληρώσετε τα usernames των φοιτητών που θέλετε να εξετάσετε.

Εγκατάσταση Λογισμικού

Ανάλογα με το λειτουργικό σας ακολουθήστε τις οδηγίες στον παρακάτω σύνδεσμο https://sfb.sites.upnet.gr/attendee/

Εναλλακτικά μπορείτε να κατεβάσετε τον Skype for Buisness client. Συνδεθείτε στο https://portal.office.com/account#installs και επιλέξτε Εφαρμογές και συσκευές –> Εγκατάσταση του Skype

Διαδικασία Εξέτασης

1Αναλυτικές οδηγίες για την χρήση του Skype for Buisness μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.https://sfb.sites.upnet.gr/manage/. Από τη λίστα των συμμετεχόντων στα αριστερά μπορείτε να βλέπετε ποιος φοιτητής έχει ανοιχτό το μικρόφωνο και την κάμερα του. Καθώς και ποιος απαντάει στις ερωτήσεις που κάνετε. Συνιστάται να αλλάξετε τον τρόπο προβολής σε speaker view με το κουμπί πάνω αριστερά ώστε να εμφανίζεται σε μεγάλο παράθυρο όποιος φοιτητής έχει τον λόγο.

Πλεονεκτήματα

 • Οι διδάσκοντες του Παν.Πατρών είναι εξοικειωμένοι με το περιβάλλον καθώς το χρησιμοποιούσαν στην πλειοψηφία τους και για τα εξ αποστάσεως μαθήματα.
 • Οι φοιτητές που θα εξεταστούν είναι πιστοποιημένοι καθώς συνδέονται στην πλατφόρμα με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό.
 • Οι φοιτητές μπορούν να ταυτοποιηθούν πλήρως με την επίδειξη του πάσο τους στην κάμερα.
 • Δεν μπορεί να μπει στην εξέταση κανένας άλλος φοιτητής εκτός από αυτούς που επιλέξατε ακόμα και αν διαθέτει το link της εξέτασης.
 • Ο διδάσκων μπορεί να ελέγξει τα μικρόφωνα και τις κάμερες των φοιτητών, καθώς και να δει αν κάποιος τα έχει απενεργοποιήσει.
 • Οι φοιτητές μπορούν να εξεταστούν ισότιμα ακόμα και αν δεν διαθέτουν προσωπικό υπολογιστή μέσω του κινητού τους τηλεφώνου.
 • Οι περισσότεροι φοιτητές έχουν ήδη εγκαταστήσει την εφαρμογή στις συσκευές τους.
 • Με την εξέταση να γίνετε σε ομάδες και όχι ατομικά μπορείτε να διασφαλίσετε το αδιάβλητο τις διαδικασίας.

Μειονεκτήματα

 • Η εφαρμογή πολλές φορές κάνει διακοπές και ο χρήστης χρειάζεται να ξανά συνδεθεί.
 • Πολλοί φοιτητές εισέρχονται στην πλατφόρμα ως επισκέπτες και άρα δεν είναι δυνατή η είσοδος τους στην εξέταση.
 • Δεν μπορείτε να έχετε οπτική επαφή ταυτόχρονα με όλους τους φοιτητές, ακόμα και αν έχουν ενεργοποιήσει τις κάμερες τους μπορείτε να αλλάξετε το view ώστε να βλέπετε σε μεγάλη οθόνη όποιον μιλάει.
 • Δεν υποστηρίζονται όλα τα λειτουργικά συστήματα.
 • Για μαθήματα που έχουν δηλωθεί από πολλούς φοιτητές θα πρέπει να δημιουργήσετε πολλά link και εκεί ίσως είναι αδύνατο να εισάγετε όλα τα username των φοιτητών.
 • Μπορεί να υπάρχουν και άλλα άτομα στον ίδιο χώρο με τους φοιτητές σας.
 • Μπορεί να γίνει αναζήτηση στον παγκόσμιο ιστό ή σε σημειώσεις, παράλληλα με την εξέταση.
 • Ο φοιτητής μπορεί να επικαλεστεί δυσλειτουργία στον υπολογιστή του ή στην σύνδεση τους.
Το παραπάνω σενάριο εξέτασης αποτελεί πρόταση της ομάδας υποστήριξης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Τμήματος Δικτύων, και σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτικό για τους διδάσκοντες.