Συμμετοχή σε εξέταση με το Google Meet

Κατάλληλο για : Γραπτή και προφορική Εξέταση
Απαιτούμενα εργαλεία : Goole Meet

Δημιουργία Λογαριασμού

Αρχικά θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας στην υπηρεσία G suite for Education.

1  Συνδεθείτε στο σύστημα διαχείρισης λογαριασμών Mussa. Από το μενού επιλέξτε υπηρεσίες, και στη συνέχεια ενεργοποίηση των υπηρεσιών Google.

Προσοχή! Για να πραγματοποιηθεί η ενεργοποίηση απαιτείται περίπου μια ώρα.

Σύνδεση με τον Λογαριασμό G Suite For Education

Για να συνδεθείτε σε μια εξέταση με το Google Meet  θα πρέπει πρώτα να κάνετε είσοδο στις εφαρμογές Google με τα στoιχεία του Upnet ID σας.

1 Επισκευτείτε την ιστοσελίδα https://meet.google.com κατά προτίμηση με Google Chrome ή Mozila Firefox και επιλέξτε επάνω δεξιά Σύνδεση (Sign-in). Εισάγετε το email σας της μορφής <ιδρυματικό username>@g.upatras.gr. Αν είχατε συνδεθεί με το προσοπικό σας  gmail λογαριασμό, θα πρέπει να επιλέξτε add account πρώτα και στην συνέχεια να συνδεθείτε με τα στοιχεία του Upnet ID λογαριασμού σας.

Σύνδεση στην εξέταση

1 Για να συνδεθείτε στην εξέταση πατήστε το link της μορφής meet.google.com/aaa-bbbb-ccc που σας έχει στείλει ο καθηγητής σας.

2Στη συνέχεια δώστε τις απαραίτητες προσβάσεις στο μικρόφωνο και στην κάμερα σας, και πατήστε το κουμπί Συμμετοχή τώρα.

3Στην παρακάτω εικόνα μπορείτε να δείτε το περιβάλλον χρήσης της υπηρεσίας Google Meet