Προτεινόμενες ρυθμίσεις για δημιουργία εξέτασης Σεπτεμβρίου 2020 στο exams

Κατάλληλο για : Γραπτή Εξέταση
Απαιτούμενα εργαλεία : Eclass

Περιγραφή

Για τις εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020 προτείνεται να δημιουργηθεί μια νέα “εξέταση μαθήματος” για κάθε μάθημα που θα εξεταστεί στο exams.eclass.upatras.gr και ταυτόχρονα να μεταφερθεί η τράπεζα ερωτήσεων από την παλιά “εξέταση μαθήματος”. Παράλληλα δεν είναι σκόπιμο να φαίνεται (δηλαδή να είναι ορατό) στους φοιτητές οποιοδήποτε μάθημα εξετάστηκε κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2020.

Κάνουμε αυτή την επιλογή για τους παρακάτω λόγους:

  1. Η εξεταστική του Ιουνίου παραμένει ως έχει, ως αποδεικτικό στοιχείο χωρίς να αλλοιώσουμε ή να καταστρέψουμε τα «ηλεκτρονικά γραπτά» των φοιτητών μας.
  2. Δεν χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε τους φοιτητές μας που πέρασαν το μάθημα στην προηγούμενη εξεταστική περίοδο.
  3. Δεν έχουν πρόσβαση στη νέα εξέταση παλαιοί φοιτητές.
  4. Δεν χρειάζεται να ξανά δημιουργήσουμε την τράπεζα ερωτήσεων από την αρχή.
  5. Οι φοιτητές μας εγγράφονται ξανά στην εξέταση και άρα αποδέχονται εκ νέου τους όρους της.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα απαραίτητα βήματα.

Απόκρυψη εξέτασης Ιουνίου

1Για να αποκρύψουμε την εξέταση μαθήματος του Ιουνίου (π.χ. με τίτλο: “Μάθημα 1 – Εξετάσεις Ιουνίου 2020”) από την πλατφόρμα exams, θα πρέπει στο χαρτοφυλάκιο χρήστη να επιλέξουμε το κλειδί δίπλα από τον τίτλο του μαθήματος.

2 Στην συνέχεια επιλέγουμε “Ανενεργό εξέταση μαθήματος” –> Υποβολή.

Δημιουργία νέας εξέτασης μαθήματος

1Δημιουργούμε εκ νέου την εξέταση μαθήματος για τις εξετάσεις Σεπτεμβρίου (με διαφοροποιημένο τίτλο, π.χ.: “Μάθημα 1 – Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020”) σύμφωνα με τον παρακάτω οδηγό. https://sfb.sites.upnet.gr/exams/create-exam/

Προσοχή στο σημείο 7 θέτουμε “Κλειστό εξέταση μαθήματος” για να αποδεχθούμε εμείς κατόπιν αντιπαραβολής με το progress έναν έναν όσους ζητούν να εξεταστούν ή θέτουμε “Ανοικτό με εγγραφή” για να εξεταστούν χωρίς έλεγχο όλοι όσοι εγγραφούν στο μάθημα.

Στην συνέχεια δημιουργούμε στο νέο μάθημα (και ενδεχομένως με τη βοήθεια της Τράπεζας ερωτήσεων) τις Eργασίες ή τις Aσκήσεις για την περίοδο εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2020.

Αντιγραφή Τράπεζας Ερωτήσεων

Αν έχουμε τράπεζα ερωτήσεων και  θέλουμε να την αντιγράψουμε στο νέο μάθημα από το παλιό, τότε:

1Πάμε στην “εξέταση μαθήματος” του Ιουνίου 2020 που απενεργοποιήσαμε στο προηγούμενο βήμα και επιλέγουμε Ενεργά εργαλεία –> Ασκήσεις –> Τράπεζα ερωτήσεων

2Στο επόμενο παράθυρο επιλέγουμε “Δημιουργία Αντιγράφου” και στην συνέχεια από το αναδυόμενο μενού επιλέγουμε το μάθημα που δημιουργήσαμε στο προηγούμενο βήμα.  (π.χ. με τίτλο: “Μάθημα 1 – Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020”) και πατάμε “Δημιουργία Αντιγράφου

Video

Ο παραπάνω οδηγός αποτελεί πρόταση της ομάδας υποστήριξης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Τμήματος Δικτύων, και σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτικό για τους διδάσκοντες.