Έλεγχος συσκευών εικόνας και ήχου σε εξέταση με SFB

Κατάλληλο για : Προφορική Εξέταση
Απαιτούμενα εργαλεία : Skype for Business

Οδηγίες

Για να ελέγξουμε τις συσκευές εικόνας και ήχου στην εφαρμογή Skype for Business ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα

1Ενώ είσαστε συνδεδεμένοι σε συνεδρία με το Skype for Business επιλέξτε κάτω δεξιά το εικονίδιο με τις 3 τελείες>Επιλογές σύσκεψης.

2Στο επόμενο παράθυρο ελέγξτε τις συσκευές εικόνας και ήχου που θέλετε να χρησιμοποιήσει η υπηρεσία SFB και στο τέλος πατήστε αποθήκευση.