Διασύνδεση εικονικού δωματίου στο SFB με την εξέταση μαθήματος στο Exams

Προσθήκη συνδέσμου δωματίου εξέτασης του SFB στο μενού πλοήγησης του exams
Απαιτούμενα εργαλεία : Exams και SFB

Περιγραφή

Με τον παρακάτω οδηγό μπορείτε να τοποθετήσετε τον σύνδεσμο του δωματίου εξέτασης στο SFB στο μενού του μαθήματος σας στο Exams. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να διευκολύνετε τους φοιτητές σας ώστε να έχουν άμεση πρόσβαση στην εξέταση ή στην επιτήρηση του μαθήματος σας.

Διαδικασία

1Δημιουργήστε έναν σύνδεσμο για την προφορική εξέταση του μαθήματος σας σύμφωνα με τον παρακάτω οδηγό https://sfb.sites.upnet.gr/create/

Στην συνέχεια αντιγράψτε τον σύνδεσμο που δημιουργήθηκε.

2 Συνδεθείτε στην πλατφόρμα Exams, επιλέξτε το μάθημα στο οποίο θέλετε να προσθέστε το δωμάτιο εξέτασης ή επιτήρησης  Διαχείριση Μαθήματος–> Εργαλεία–> Προσθήκη Εξωτερικού συνδέσμου.

3Στην επόμενη σελίδα εισάγετε το σύνδεσμο του δωματίου που δημιουργήσατε στο  βήμα (1) και δώστε ένα όνομα εμφάνισης στο μενού. πχ Δωμάτιο Εξέτασης Μαθήματος.

4Στην παρακάτω εικόνα μπορείτε να δείτε πως εμφανίζεται ο σύνδεσμος του δωματίου εξέτασης ή επιτήρησης στο μενού εξέτασης του μαθήματος.

Το παραπάνω σενάριο εξέτασης αποτελεί πρόταση της ομάδας υποστήριξης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Τμήματος Δικτύων, και σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτικό για τους διδάσκοντες.