Σενάριο Ι : Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση σε μικρές ομάδες

Κατάλληλο για : Προφορική εξέταση μέχρι 5 άτομα
Απαιτούμενα εργαλεία : SFB

Περιγραφή

Το προτεινόμενο σενάριο έχει το πλεονέκτημα ότι χρησιμοποιεί για την εξέταση το εργαλείο Skype For Business που χρησιμοποιήθηκε στις περισσότερες περιπτώσεις και για την διεξαγωγή των εξ αποστάσεως μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Λόγω της αδυναμίας να δημιουργηθούν ξεχωριστά link για κάθε μικρή ομάδα εξεταζόμενων φοιτητών, προτείνεται η χρήση του Lobby, ώστε ο διδάσκων να ελέγχει και να «καλεί» αυτός κάθε φοιτητή που θέλει να εξετάσει. Είναι ιδανικό για εξετάσεις φοιτητών σε μικρές ομάδες των 5 ατόμων.Τέλος υπάρχουν σοβαρές αδυναμίες με τις αποσυνδέσεις που παρουσιάζονται συχνά πυκνά στην πλατφόρμα, πράγμα που μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην εξεταστική διαδικασία.

Εγκατάσταση Λογισμικού

Ανάλογα με το λειτουργικό σας ακολουθήστε τις οδηγίες στον παρακάτω σύνδεσμο https://sfb.sites.upnet.gr/attendee/

Εναλλακτικά μπορείτε να κατεβάσετε τον Skype for Buisness client. Συνδεθείτε στο https://portal.office.com/account#installs και επιλέξτε Εφαρμογές και συσκευές –> Εγκατάσταση του Skype

Διαδικασία Εξέτασης

1Αφού συνδεθείτε στην εφαρμογή Θα δείτε αριστερά στο μενού τα ονόματα των φοιτητών που συνδέονται στην εξέταση. Με το πλήκτρο Admit δίπλα από κάθε όνομα μπορείτε να δεχτείτε τον κάθε φοιτητή. Οι υπόλοιποι θα περιμένουν στο Lobby μέχρι να τους αποδεχθείτε.

Πλεονεκτήματα

 • Οι διδάσκοντες του Παν.Πατρών είναι εξοικειωμένοι με το περιβάλλον καθώς το χρησιμοποιούσαν στην πλειοψηφία τους και για τα εξ αποστάσεως μαθήματα.
 • Οι φοιτητές που θα εξεταστούν είναι πιστοποιημένοι καθώς συνδέονται στην πλατφόρμα με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό. Οι φοιτητές που έχουν δίπλα από το όνομά τους την ένδειξη (guest) δεν έχουν χρησιμοποιήσει τον ιδρυματικό τους λογαριασμό και δεν μπορείτε να γνωρίζετε αν όντως είναι φοιτητές.
 • Ο διδάσκων μπορεί να ελέγξει τα μικρόφωνα και τις κάμερες των φοιτητών, καθώς και να δει αν κάποιος τα έχει απενεργοποιήσει.
 • Προτείνονται μικρά group μέχρι 5 άτομα γιατί μέχρι τόσα μπορούν να φανούν ταυτόχρονα στην οθόνη.
 • Με την εξέταση να γίνετε σε μικρές ομάδες και όχι ατομικά μπορείτε να διασφαλίσετε το αδιάβλητο τις διαδικασίας.
 • Οι περισσότεροι φοιτητές έχουν ήδη εγκαταστήσει την εφαρμογή στις συσκευές τους.
 • Οι φοιτητές μπορούν να εξεταστούν ισότιμα ακόμα και αν δεν διαθέτουν προσωπικό υπολογιστή μέσω του κινητού τους τηλεφώνου.

Μειονεκτήματα

 • Η εφαρμογή πολλές φορές κάνει διακοπές και ο χρήστης χρειάζεται να ξανά συνδεθεί. Αυτό δημιουργεί μεγαλύτερο πρόβλημα όταν είναι ενεργοποιημένο το lobby για όλους.
 • Πολλοί φοιτητές εισέρχονται στην πλατφόρμα ως επισκέπτες και άρα δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση τους.
 • Τα παράθυρα με τους συμμετέχοντες είναι πολύ μικρά. Αν επιλέξετε το person view τότε μπορείτε να βλέπετε μόνο έναν εξεταζόμενο.
 • Δεν μπορούν να φανούν ταυτόχρονα στην οθόνη περισσότερα από 5 άτομα.
 • Δεν υποστηρίζονται όλα τα λειτουργικά συστήματα πχ linux.
 • Μπορεί να υπάρχουν και άλλα άτομα στον ίδιο χώρο με τους εξεταζόμενους φοιτητές.
 • Μπορεί να γίνει αναζήτηση στον παγκόσμιο ιστό ή σε σημειώσεις, παράλληλα με την εξέταση.
 • Ο φοιτητής μπορεί να καταγράψει με εξωτερικό εργαλείο την εξέταση.
 • Ο φοιτητής μπορεί να επικαλεστεί δυσλειτουργία στον υπολογιστή του ή στο δίκτυο τους.
Το παραπάνω σενάριο εξέτασης αποτελεί πρόταση της ομάδας υποστήριξης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Τμήματος Δικτύων, και σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτικό για τους διδάσκοντες.