Θα πρέπει να κάνετε click πάνω στον τίτλο του μαθήματος και στη συνέχεια να συμπληρώσετε τη φόρμα ώστε να σταλεί η αίτηση στον καθηγητή για να σας εγκρίνει.