Όχι, το VPΝ δεν σχετίζετε με το SFB και δεν υπάρχει λόγος να το χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στις διαλέξεις που θέλετε να παρακολουθήσε.