Θα πάτε στην διαχείριση του μαθήματος και θα επιλέξτε από το μενού “εργαλεία” εκεί μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε όποιο εργαλείο επιθυμείτε.