Για να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο https://eclass.upatras.gr/ θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού και είναι τα ίδια για όλες τις υπηρεσίες τηλεματικής του ιδρύματος (email,ηλ.γραμματεία,sfb κ.α.).

Αν έχετε χάσει αυτά τα στοιχεία ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ανάκτησης κωδικού

https://www.upnet.gr/e-manuals/reset/