Το πρόγραμμα οφείλετε σε αστάθεια του δικτύου σας. Θα πρέπει να αποσυνδεθείτε και να ξανά συνδεθείτε στην διάλεξη.