Αυτό συμβαίνει γιατί έχεις συνδεθεί με φορητή συσκευή (Android, IOS) και ο καθηγητής σου κάνει προβολή PowerPoint. Θα πρέπει να τον ενημερώσεις ώστε να επιλέξει διαμοιρασμό προγράμματος ή οθόνης.