Αυτό συμβαίνει γιατί έχετε συνδέσει κάποιο άλλο εταιρικό ή ακαδημαϊκό λογαριασμό στο Skype for Business (πχ ΕΑΠ). Υπάρχουν δύο λύσεις. Είτε θα αποσυνδεθείτε και θα ξανά συνδεθείτε με το λογαριασμό του Πανεπιστημίου Πατρών στο SFB είτε θα επιλέξετε να συμμετέχετε στη διάλεξή σας με την εφαρμογή συσκέψεις Skype (web) και όχι με επιτραπέζιο υπολογιστή