Αυτό συμβαίνει γιατί έχετε συνδεθεί στη διάλεξη σας με λογαριασμό επισκέπτη. Αποσυνδεθείτε, ξανά πατήστε το σύνδεσμο της διάλεξης και ξανά συνδεθείτε με λογαριασμό Office365, όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα.