Αυτό συμβαίνει γιατί κατά την δημιουργία της διάλεξης, στην επιλογή who is a presenter έχετε επιλέξει το «Everyone including people outside my company». Δυστυχώς δεν υπάρχει δυνατότητα μαζικής αλλαγής κατά την διάρκεια της διάλεξης. Θα πρέπει με Δεξί κλίκ να αφαιρέσετε έναν έναν τους φοιτητές από παρουσιαστές.