Αυτό συμβαίνει γιατί δεν έχετε κάνει πιστοποίηση με τον Ιδρυματικό σας λογαριασμό. Κλείστε το παράθυρο ξανά συνδεθείτε και επιλέξτε σύνδεση με λογαριασμό Office365 όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.