Κατά πάσα πιθανότητα δεν έχουν κάνει σύνδεση με τα στοιχεία του ιδρυματικού τους λογαριασμού. Θα πρέπει να συνδεθούν με λογαριασμό office365, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.