Ελέγξτε αν έχετε κάνει εγγραφή στο eclass. Την πρώτη φορά θα πραγματοποιήσετε Εγγραφή –> φοιτητή από το menu αριστερά, ενώ τις υπόλοιπες θα συνδέεστε κανονικά (Είσοδος).