Το πρόβλημα οφείλεται κατά πάσα πιθανότατα σε αστάθεια του δικτύου σας. Θα πρέπει να αποσυνδεθείτε και να ξανά συνδεθείτε.