Αυτό συμβαίνει μόνο στους φοιτητές που έχουν συνδεθεί με φορητές συσκευές (IOS,Android). Προτιμήστε τις άλλες δυο επιλογές παρουσίασης (διαμοιρασμό οθόνης ή διαμοιρασμό προγράμματος.

Προσοχή: Μην πατήσετε το κουμπί Give Control  στο πάνω μέρος της οθόνης σας γιατί έτσι θα παραχωρήσετε δυνατότητα παρουσίασης στους φοιτητές σας.