Θα πρέπει να μαρκάρετε όλες τις συνομιλίες και στην συνέχεια να τις κάνετε αντιγραφή και επικόλληση σε κάποιο word αρχείο.

Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο (Ερωτοαπαντήσεις) για απορίες των φοιτητών σας και στην συνέχεια να αποθηκεύσετε το αρχείο.