Αυτό που μπορείτε να γίνει μόνο χρησιμοποιώντας το εργαλείο “Παρουσιολόγιο” του eclass.