Για να μπορέσετε να καταγράψετε μια διάλεξη θα πρέπει:

Α) Να είσαστε ο διοργανωτής της διάλεξης

Β) Να συνδεθείτε σε αυτή με την Desktop Εφαρμογή. Η δυνατότητα καταγραφής δεν παρέχετε στην εφαρμογή Skype Meeting App (Skype web)

Γ) Αφού κάνετε την καταγραφή θέλει μεγάλη προσοχή η πιθανή δημοσίευση της καθώς προκύπτουν ζητήματα προσωπικών δεδομένων (GDPR) και πνευματικών δικαιωμάτων (CC).