Προκειμένου να συμμετέχετε σε μια τηλεδιάσκεψη Skype for Business που έχει δημιουργήσει ο διδάσκων, πατήστε το link που σας έχει σταλεί ή υπάρχει στο eclass και είναι της μορφής https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/ΧΧΧ/YYYYYY.

1Για υπολογιστή με λειτουργικό MAC OS Όταν πατήστε το link που σας έχει στείλει ο καθηγητής σας στο παράθυρο που εμφανίζετε επιλέξτε Download and install Skype for Business

2Στην επόμενη καρτέλα επιλέξτε Allow ώστε να κατέβει το αρχείο εγκατάστασης

3Θα κατέβει στον υπολογιστή σας ένα αρχείο με όνομα SkypeForBuisnessinstaller-16.28.0.142.pkg


4Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο SkypeForBuisnessinstaller-16.28.0.142.pkg που κατεβάσατε και ακολουθήστε τον οδηγό εγκατάστασης.


5Στην συνέχεια επιλέξτε Sign in and Join Meeting για να συνδεθείτε με το Upnet ID σας.

6Συμπληρώστε το username του ιδρυματικού λογαριασμού σας με το επίθεμα @upatras.gr και πατήστε Continue

7 Συνδεθείτε με τα στοιχεία του λογαριασμού σας

8 Αφού προσπεράστε τις εισαγωγικές ρυθμίσεις εκμάθησης επιλέξτε κατά περίπτωση Use Skype for Business (full audio and video experience) αν είστε διδάσκοντας και Don’t join audio αν είστε φοιτητής.

9Η σύνδεσή σας έχει πραγματοποιηθεί.

Αφήστε ανενεργά την κάμερα και το μικρόφωνο και ενεργοποιήστε τα μόνο σε περίπτωση που θέλετε να υποβάλετε κάποια ερώτηση προς τον καθηγητή σας.