Εφόσον έχετε συνδεθεί στο σύνδεσμο https://sched.lync.com και έχετε δημιουργήσει μία νέα συνάντηση, θα πρέπει να συνδεθείτε στο εικονικό δωμάτιο λίγο πριν την ώρα έναρξης της διάλεξης σας. Παρακάτω θα βρείτε κάποιες σύντομες επεξηγήσεις για τις δυνατότητες που παρέχει το λογισμικό.

1Πάνω δεξιά μπορείτε να δείτε πληροφορίες για την ποιότητα της σύνδεσης σας, τη διάρκεια της διάλεξης μέχρι εκείνη τη στιγμή, μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο προβολής και τέλος, να βάλετε την εφαρμογή σε πλήρη οθόνη.

2Κάτω δεξιά στο σύμβολο του τηλεφώνου μπορείτε να αλλάξετε την έξοδο ήχου (ακουστικά / ηχεία υπολογιστή..) της κλήσης και να εισάγετε την κλήση σε αναμονή σε περίπτωση που κρίνετε ότι είναι αναγκαίο.

3Κάτω δεξιά στις τρεις γραμμές ανοίγει ένα μενού με επιλογές όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα.

Στις πληροφορίες εισόδου στη σύσκεψη θα βρείτε τα στοιχεία της συνάντησης και μπορείτε εύκολα να καλέσετε οποιονδήποτε θέλετε στέλνοντας του το σύνδεσμο του εικονικού δωματίου.
Στις επιλογές σύνδεσης μπορείτε να αλλάξετε τις συσκευές βίντεο και ήχου, καθώς επίσης και τον τρόπο εμφάνισης των άμεσων μηνυμάτων στην οθόνη σας.

4Η κεντρική τετράδα κουμπιών που είναι κάτω από το όνομα μας, μας επιτρέπει να προσαρμόσουμε τον τρόπο παρουσίασης και ΟΧΙ να επέμβουμε στις λειτουργίες των συμμετεχόντων.

  • Με το κουμπί της κάμερας ενεργοποιούμε και απενεργοποιούμε την κάμερα του υπολογιστή μας.
  • Με το κουμπί του μικροφώνου ενεργοποιούμε και απενεργοποιούμε το μικρόφωνο μας.
  • Με το κουμπί με την οθόνη και το βέλος μπορούμε να κάνουμε κοινή χρήση της οθόνης μας, κοινή χρήση ενός προγράμματος, να παρουσιάσουμε ένα αρχείο power point, να προσθέσουμε ένα επισυναπτόμενο αρχείο.
    Επίσης, στην επιλογή “Περισσότερα” μας δίνεται η δυνατότητα να προσθέσουμε ερωτοαπαντήσεις, πίνακα και ψηφοφορία.
  • Με το κόκκινο κουμπί τερματίζεται η κλήση μας.

5Κάτω αριστερά με το κουμπί ανοίγει η στήλη με τα άμεσα μηνύματα που μπορεί να ανταλλάξει ο διδάσκων με τους συμμετέχοντες. Σε επιλογή που θα παρουσιαστεί στη συνέχεια σας δίνεται η δυνατότητα να αποκλείσετε τους χρήστες από το να στέλνουν άμεσα μηνύματα.

6Πάνω αριστερά στο κυκλικό κουμπί δίπλα από τον αριθμό συμμετεχόντων υπάρχουν οι επιλογές διαχείρισης των χρηστών που παρακολουθούν τη συνάντηση. Όταν το πατήσετε ανοίγει η λίστα με όλους τους χρήστες όπως φαίνεται παρακάτω στην εικόνα.Δίπλα από το όνομα κάθε χρήστη μπορείτε να δείτε ποια μέσα (ήχο, εικόνα) έχει ενεργοποιημένα στην συνάντηση. Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο που θα σας προτείναμε κατά τη διάρκεια της διάλεξης, μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ πάνω στο όνομα του χρήστη και να επιλέξετε Σίγαση. Στο κάτω μέρος της λίστας θα βρείτε τις επιλογές Πρόσκληση περισσοτέρων ατόμων και Ενέργειες συμμετέχοντος.
Πατώντας την επιλογή Πρόσκληση περισσοτέρων ατόμων βλέπετε τα στοιχεία της συνάντησης και μπορείτε να το προωθήσετε με όποιον τρόπο θέλετε σε όποιον θέλετε να συμμετάσχει στη συνάντηση.
Η επιλογή Ενέργειες συμμετέχοντος σας δίνει τη δυνατότητα να εκτελέσετε μία ενέργεια μαζικά σε όλους τους συμμετέχοντες.

Όπως βλέπετε και στην παραπάνω εικόνα, μπορείτε να κάνετε σίγαση ολόκληρου του ακροατηρίου, να διακόψετε σε όλους την αποστολή άμεσων μηνυμάτων, καθώς επίσης να αποκρύψετε τα ονόματα των συμμετεχόντων στη συλλογή.