Περιγραφή Σεναρίου

Β. Αξιολόγηση με γραπτές εργασίες

Το σενάριο αυτό μπορεί να υλοποιηθεί μέσω εργασιών που έχουν δοθεί κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (και περιλαμβάνουν ασκήσεις, παραδοτέα, ανάπτυξη δεξιοτήτων, κ.λπ.) ή με θέμα εργασίας που ανακοινώνεται την ημέρα της εξέτασης (take home assignment) και δίνεται περιορισμένο αλλά εύλογο χρονικό διάστημα (όχι περισσότερο από κάποιες ώρες) για την ανάπτυξη και την αποστολή του με ανάρτησή του στο eclass (εργαλείο «εργασίες»).

Προτείνεται η κατάθεση της εργασίας να γίνεται στο eclass στο οποίο ορίζεται σαφώς η καταληκτική ημερομηνία/ώρα παράδοσης της εργασίας και να ελέγχεται για λογοκλοπή μέσω του Turnitin (σύστημα ελέγχου λογοκλοπής συνδεδεμένο με την υπηρεσία e-class).

Εργαλεία εξ αποστάσεως εξέτασης

Προετοιμασία

Δημιουργία εξέτασης μαθήματος για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2020
Kαι ταυτόχρονα να μεταφορά της τράπεζας ερωτήσεων

Δημιουργία εξέτασης μαθήματος στο Exams
προτεινόμενες ρυθμίσεις για δημιουργία εξέτασης μαθήματος

Εργαλεία εξέτασης

Κατάθεση απαλλακτικών εργασιών με έλεγχο λογοκλοπής για μεσαία ακροατήρια
Χρήση του εργαλείου Εργασίες του Eclass και έλεγχος λογοκλοπής με το Turnitin.