Περιγραφή Σεναρίου

A. Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση με χρήση τηλεδιάσκεψης

Το σενάριο αυτό προκρίνεται για μαθήματα επιλογής με σχετικά μικρά ακροατήρια (>40 άτομα). Η προφορική εξέταση γίνεται μέσω SfB ή MS Teams ή άλλου εργαλείου τηλεδιάσκεψης (με επίδειξη ταυτότητας και διαρκώς ανοικτή κάμερα του εξεταζόμενου). Για καλύτερο έλεγχο ταυτοπροσωπίας, ο εξεταζόμενος συνδέεται στο σύστημα τηλεδιάσκεψης με τον ιδρυματικό του λογαριασμό. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται σύστημα τηλεδιάσκεψης που παρέχει τη δυνατότητα αυτή (SfB ή Microsoft Teams).

Κατά την ατομική προφορική εξ αποστάσεως εξέταση είναι απαραίτητο στην εξέταση να συμμετέχει στην εικονική αίθουσα τουλάχιστον ένας ακόμα φοιτητής ή επιτηρητής, ώστε να εξασφαλιστεί το αδιάβλητο της αξιολόγησης.

Εργαλεία εξ αποστάσεως εξέτασης

Προετοιμασία

Δημιουργία εξέτασης μαθήματος για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2020
Kαι ταυτόχρονα να μεταφορά της τράπεζας ερωτήσεων

Δημιουργία εξέτασης μαθήματος στο Exams
προτεινόμενες ρυθμίσεις για δημιουργία εξέτασης μαθήματος

Εργαλεία εξέτασης

Προφορική εξ αποστάσεων εξέταση σε μικρές ομάδες μέχρι 9 άτομα
Προφορική εξέταση με απευθείας κλήση με χρήση του MS Teams.

Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση σε ομάδες μέχρι 40 άτομα
Προφορική εξέταση με SFB σε πολλά εικονικά δωμάτια.

Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση σε ομάδες μέχρι 5 άτομα
Προφορική εξέταση σε μικρές ομάδες με χρήση του SFB με ένα μόνο Link.