Περιγραφή Σεναρίου

A+B. Συνδυασμός αξιολόγηση με γραπτές εργασίες με προφορική εξ αποστάσεως εξέταση

Το σενάριο αυτό συνδυάζει την αξιολόγηση με κατάθεση γραπτής εργασίας με παράλληλη προφορική παρουσίαση της και εξέταση με χρήση τηλεδιάσκεψης.

Οι εργασίες μπορούν να έχουν δοθεί κατά την διάρκεια του εξαμήνου ή να οριστεί θέμα εργασίας που ανακοινώνεται συγκεκριμένη μέρα και δίνεται περιορισμένο αλλά εύλογο χρονικό διάστημα για την ανάπτυξη και την αποστολή με ανάρτηση στο eclass. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται σε πρώτο στάδιο και έλεγχος λογοκλοπής μέσω της υπηρεσίας Turnitin.

Στη συνέχεια ορίζεται τηλεδιάσκεψη με το SFB ή το MS Teams (την ίδια ή άλλη μέρα) και γίνεται προφορική παρουσίαση και εξέταση πάνω στην ανατεθειμένη εργασία. Έτσι μειώνεται περεταίρω η πιθανότητα αντιγραφής  ή ανάθεσης της εργασίας από το φοιτητή σε τρίτους.

Εργαλεία εξ αποστάσεως εξέτασης

Προετοιμασία

Δημιουργία εξέτασης μαθήματος για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2020
Kαι ταυτόχρονα να μεταφορά της τράπεζας ερωτήσεων

Δημιουργία εξέτασης μαθήματος στο Exams
προτεινόμενες ρυθμίσεις για δημιουργία εξέτασης μαθήματος

Εργαλεία εξέτασης

Κατάθεση απαλλακτικών εργασιών με έλεγχο λογοκλοπής για μεσαία ακροατήρια
Χρήση του εργαλείου Εργασίες του Eclass και έλεγχος λογοκλοπής με το Turnitin.

Προφορική εξ αποστάσεων εξέταση σε μικρές ομάδες μέχρι 9 άτομα
Προφορική εξέταση με απευθείας κλήση με χρήση του MS Teams.

Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση σε ομάδες μέχρι 5 άτομα
Προφορική εξέταση σε μικρές ομάδες με χρήση του SFB με ένα μόνο Link.