Προκειμένου να συμμετέχετε σε μια τηλεδιάσκεψη Skype for Business που έχει δημιουργήσει ο διδάσκων, πατήστε το link που σας έχει σταλεί ή υπάρχει στο eclass και είναι της μορφής https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/ΧΧΧ/YYYYYY.

Για υπολογιστή με λειτουργικό windows χρησιμοποιήστε έναν από τους παρακάτω browsers Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome, Internet Explorer 11.

1Όταν πατήστε το link που σας έχει στείλει ο καθηγητής σας στο παράθυρο που εμφανίζετε επιλέξτε Εγκατάσταση και Συμμετοχή με με την εφαρμογή Συσκέψεις Skype (Web).

2Αποθηκεύουμε το αρχείο SkypeMeetingApp.msi για να το εκτελέσουμε στη συνέχεια και να εγκατασταθεί το πρόσθετο.

3Στην επόμενη καρτέλα επιλέξτε Εισέλθετε, εάν έχετε λογαριασμό Office 365.
Αν είσαστε πρωτοετής φοιτητής δείτε εδώ

4Συμπληρώστε το username του ιδρυματικού σας λογαριασμού με το επίθεμα @upatras.gr και πατήστε Next

5Στην συνέχεια συνδεθείτε με τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού

6Η σύνδεσή σας έχει πραγματοποιηθεί.

Αφήστε ανενεργά την κάμερα και το μικρόφωνο και ενεργοποιήστε τα μόνο σε περίπτωση που θέλετε να υποβάλετε κάποια ερώτηση προς τον καθηγητή σας.

Εναλακτικά Συμμετοχή σε εξ αποστάσεως διάλεξη με εγκατάσταση SFB desktop Client

Εναλλακτικά μπορείτε να κατεβάσετε τον Skype for Buisness client. Συνδεθείτε στο https://portal.office.com/account#installs και επιλέξτε Εφαρμογές και συσκευές –> Εγκατάσταση του Skype